مجوعه کلیپ های تصویری نقد دولت یازدهم

چرا مردم به روحانی رای دادند چرا رفت و آمدهای خارجی تاثیری بر اقتصاد نداشت دولت یازدهم و سیاست خارجه در قبال کشورهای همسایه دولت یازدهم و اقتصاد دولت درآمدش را کجا خرج کرد کند شدن رشد علمی چرا فساد در دولت افزایش یافت آثار نارضایتی مردم از دولت فرهنگ در دولت یازدهم چرا مسئولین نتوانستند مش

لیست موضوعی کلیپ ها

1396-03-01

پوستر

1396-02-31

چرا مردم به روحانی رای دادند؟

1396-02-16

چرا رفت و آمدهای خارجی تاثیری بر اقتصاد نداشت

1396-02-15

نتیجه سه مذاکره

1396-02-14

دولت یازدهم و سیاست خارجه در قبال کشورهای همسایه

1396-02-13

دیپلماسی مقاومت

1396-02-12

دولت یازدهم و اقتصاد

1396-02-11

دولت درآمدش را کجا خرج کرد

1396-02-10

عملکرد دولت یازدهم

1396-02-09

کند شدن رشد علمی

1396-02-08

تولید داخلی مغضوب

1396-02-07

چرا مسئولین نتوانستند مشکلات مردم را حل کنند

1396-02-06

فرهنگ در دولت یازدهم

1396-02-05

ریزش پایگاه دولت یازدهم

1396-02-04

چرا فساد در دولت افزایش یافت

1396-02-03

آثار نارضایتی مردم از دولت

1396-02-02

ضرر جناح بازی های سیاسی

1396-02-01

وظایف تشکل های انقلابی در انتخابات

1396-01-31

چگونه نیروی های انقلابی باید ائتلاف کنند

1396-01-30

رویکرد غرب نسبت به انتخابات

1396-01-28

نقاط قوت نیروهای انقلاب در عرصه انتخابات

1396-01-27

چه چیزی باعث به نتیجه رسیدن مذاکرات میشود

1396-01-26

عدالت

1396-01-25

روش صحیح نقد دانشجویی

1396-01-24

اینفوگرافیک عملکرد دولت

1396-01-23

اینفوگرافیک عوامل ضعف نیروهای انقلاب

1396-01-22