#کافه_انتخابات 
ازمذاکرات تا انتخابات
با حضور دکتر علی باقری
زمان شنبه دوم بهمن ماه ساعت15